POZVÁNKA pro členy oddílu a přátele

 Koloběh času v přírodě je stálý – zas přijde indiánské léto do kraje

Dávno je doba, kdy první chlapci byli vyzváni vyslanci tajemného náčelníka Bílého Orla k následování tam, „kde nebe je vysoké a modré, a kde oblaka bílá rychleji než kde jinde plují“, k vytvoření chlapeckého oddílu, k hledání dobrodružství a pevného kamarádství.

Běh času je nelítostný i milosrdný. Turisticko-tábornický oddíl Bílý Orel už neexistuje. Přes sto chlapců prošlo oddílem. Všichni zanechali stopu v oddílové historii, leč všichni již uzavřeli tuto kapitolu svého života. Pojďme si vzájemně oživit vzpomínky na to hezké, co jsme kdysi prožívali, a třeba i obnovit ztracená spojení a společné plány naší současnosti.

Setkání u příležitosti 40 let uplynulých od založení TTO BO se uskuteční 18. 9. 2009 v prostorách restaurace ESSE, na třídě Dukelských hrdinů 43, v Praze 7 od 18:00 hodin.

 

Organizátoři žádají o laskavé potvrzení účasti předem (např. zasláním e-mailu)

 

    Uložit pozvánku ve formátu PDF (Acrobat)       Předat zprávu pořadateli