Po táboře Sedmi divů

 

Jiří Suchánek – Kobra
KOBRA (oddílové číslo 0119) - Náčelník který přivádí oddíl do období 25. výročí založení Bílého Orla.

 

Na táboře Sedmi divů střídám ve funkci desátého náčelníka Kozlíka a společně s celým oddílem vstupuji do pětadvacátého roku Bí1ého Orla. Zároveň se změnou na místě nejvyšším se mění obsazení prakticky celé Táborové rady a tak se v září mohou ujmout své funkce i dva noví rádcové. Kolotoč rodovek, výprav, pátečních akcí a další činnosti oddílu však již v říjnu musí opustit podnáčelník Chick, který byl přinucen "chopit se zbraně".

Struktura činnosti oddílu se však oproti minulým létům příliš nezměnila a tak i v tomto roce se konají tradiční podniky jako Traperská mačeta, Hra na Starém městě, Hadrákový turnaj či Boj o modřínový srub. Nechyběly samozřejmě ani další akce jako Vánoční slavnost, pochod na Okoř nebo Jarní robinsonáda. Jediný větší stín tohoto oddílového roku byl menší počet lidí účastnících se jednotlivých akcí. I přes velké úsilí se totiž nedaří dohnat neúspěšné nábory z minulých let. Přesto, nebo snad právě proto mělo mnoho podniků neocenitelnou atmosféru. Málo totiž neznamená vždy minimum.

Do obliby opět vstupují sporty jako lakros nebo softbal. Například lakros se na jaře hrál na takové úrovni, že vážně uvažujeme o vstupu druhého mužstva Bílého Orla do lakrosové ligy. Lakros byl v minulých letech brán jako občasné zpestření oddílového programu a jako sport ho brali spíše jen ti starší. O tom, zda je myšlenka o vytvoření dalšího ligového mužstva reálná, se rozhodne až na nadcházejícím táboře, kde se bude hrát na přání většiny více, než bylo v posledních oddílových letech zvykem. Jedním z hledisek, na kterých může vše ztroskotat je fakt, že oproti dobám minulým se již mnoho věcí nedá sehnat zdarma či za směšný obnos. Tato skutečnost bohužel postihuje, za přispění prostředí, v němž působíme i samotný oddíl. Snahou celého oddílu však je, aby byl finančně snesitelný pro všechny své členy.

V době 25. výročí založení oddílu bude již letošní tábor minulostí. Dnes je to nejbližší budoucnost. Snahou všech, kteří ho připravují, je obejít jistý stereotyp způsobený umístěním tábora již poněkolikáté ve stejné oblasti. Proto připravujeme mnoho nových věcí, na které nebyl nikdo v posledních letech na táboře zvyklý. O tom, zda se nám to podařilo, se jistě dozvíte od bojovníků, kteří se tohoto tábora zúčastnili.

Červenec 1994